til Hovdsiden
 
 Meny:  
- for deg som leser mer enn du klikker -
 Startsiden


 Ny viten

 Tema:
 Sopp
 Norge
 Hukommelse
 Mennesker & dyr
 Katastrofer
 Stein
 Tverrfaglighet


 Redaksjonen
 Kontakt oss
 viten.com
 Arkiv
  Tema: stein

copyright Hagbart Solløs


Stein som symbol - Av Monika Ettelbrück
Har stein magiske krefter? Hva er det steinen symboliserer, og hva mente psykologen C. G. Jung om dette?


Kollisjonsfaren fra verdensrommet - Av Kaare Aksnes
Steiner fra verdensrommet har gjennom historien nær utslettet alt liv på jorden. Vi har riktignok ikke opplevd et slikt nedslag i historisk tid, men forsøker stadig å forestille oss hvordan det kan arte seg gjennom forskning - og på film.


Steinene og Verden - Av Erik Lundestad
Ifølge filosofen Martin Heidegger er vårt møte med steinen et møte med det fremmede. Det er et møte med det som vil måtte forbli utilgjengelig for mennesket og dets erkjennelse.


Stein - et vindu til fortiden - Av Henrik Svensen & Reidar Müller
Hva kan stein fortelle om jordens historie, - og hvilken betydning har stein hatt for vår forståelse av oss selv?


Det steinene vet - Av Asbjørn Stenmark
I Tor Ulvens forfatterskap har stein en tilnærmet overordnet posisjon, den vitner om en viten vi aldri skal erfare, en dunkel form for viten. Den bærer bud om vår forestående forsvinning...


Poet med blikket - Av Henrik Treimo & Henrik Svensen
Intervju med billedkunstneren Hagbart Solløs.